Logo Search packages:      
Sourcecode: jfsutils version File versions  Download package

fsck_message.h

#ifndef H_FSCK_MESSAGE
#define H_FSCK_MESSAGE

#include <stdint.h>

extern int msg_lvl;
extern int dbg_output;

#define fsck_ref_msg(msg_num) msg_defs[msg_num].msg_txt

extern int v_fsck_send_msg(int, const char *, int, ...);
extern int v_send_msg(int, const char *, int, ...);

#define fsck_send_msg(msg_num, arg...) \
   v_fsck_send_msg(msg_num, __FILE__ , __LINE__ , ## arg)

#define send_msg(msg_num, arg...) \
   v_send_msg(msg_num, __FILE__ , __LINE__ , ## arg)

// Define the maximum number of messages

#define fsck_highest_msgid_defined 599


// Definition of constants for message flags

#define avail_116       116
#define avail_304       304
#define avail_305       305
#define avail_306       306
#define avail_307       307
#define avail_308       308
#define avail_311       311
#define avail_373       373
#define avail_374       374
#define avail_375       375
#define avail_376       376
#define avail_377       377
#define avail_378       378
#define avail_379       379
#define avail_380       380
#define avail_381       381
#define avail_382       382
#define avail_383       383

#define avail_for_debug_only_590       590
#define avail_for_debug_only_591       591
#define avail_for_debug_only_592       592
#define avail_for_debug_only_593       593
#define avail_for_debug_only_594       594
#define avail_for_debug_only_595       595
#define avail_for_debug_only_596       596
#define avail_for_debug_only_597       597
#define avail_for_debug_only_598       598
#define avail_for_debug_only_599       599


// symbolic constants for text message inserts

#define fsck_block_special   384
#define fsck_ACL        385
#define fsck_aggr_inode     385
#define fsck_aggregate     385
#define fsck_directory     386
#define fsck_dirpfx       386
#define fsck_dmap        387
#define fsck_dotext       399
#define fsck_EA         388
#define fsck_FIFO        389
#define fsck_file        389
#define fsck_fileset      389
#define fsck_fset_inode     389
#define fsck_inoext       390
#define fsck_inopfx       390
#define fsck_L0         391
#define fsck_L1         392
#define fsck_L2         393
#define fsck_metadata      394
#define fsck_metaIAG      390
#define fsck_objcontents    395
#define fsck_char_special    395
#define fsck_primary      396
#define fsck_secondary     397
#define fsck_SOCK        397
#define fsck_symbolic_link   398


// symbolic constants for message text

#define fsck_MSGOK           0

#define fsck_AGGCLN          186
#define fsck_AGGCLNNOTDRTY      187
#define fsck_AGGDRTY         188
#define fsck_AGGDRTYNOTCLN      189
#define fsck_AGGMRKDCLN        190
#define fsck_AGGMRKDDRTY       191
#define fsck_ALLFXD           1
#define fsck_ALLOCHIGHMEM       422
#define fsck_ALLOCHIGHMEMRSLT     423

#define fsck_BAD_COOKIE        286
#define fsck_BAD_ENTRY        289
#define fsck_BADAGFELIST        69
#define fsck_BADAGFELIST1       196
#define fsck_BADAGFILIST       197
#define fsck_BADAGFILIST1       198
#define fsck_BADBLKALLOC       229
#define fsck_BADBLKALLOCCTL      230
#define fsck_BADBLKCTTTL        3
#define fsck_BADBLKNO          4
#define fsck_BADBMAPCAGFCL      256
#define fsck_BADBMAPCOTH       257
#define fsck_BADBMAPSLFV       225
#define fsck_BADBMAPSLNV       226
#define fsck_BADBMAPSOTHER      227
#define fsck_BADBSBLCHN         5
#define fsck_BADDINOFREELIST1     161
#define fsck_BADDINOFREELIST2     204
#define fsck_BADDINOFREELIST3     205
#define fsck_BADDINOFREELIST4     203
#define fsck_BADDINONODESIZ      201
#define fsck_BADDINOODDNODESIZ    202
#define fsck_BADDIRENTRY       200
#define fsck_BADDMAPPMAPS       228
#define fsck_BADFSBLCHN         6
#define fsck_BADIAG          123
#define fsck_BADIAGAG         199
#define fsck_BADIAGAGCRCTD      223
#define fsck_BADIAGAGSTRT       206
#define fsck_BADIAGAGSTRTCRCTD    224
#define fsck_BADIAGFIES        207
#define fsck_BADIAGFIS        208
#define fsck_BADIAGFLIST       209
#define fsck_BADIAGFL1        210
#define fsck_BADIAGIAGNUM       211
#define fsck_BADIAGNFEXT       212
#define fsck_BADIAGNFINO       213
#define fsck_BADIAGPMAP        214
#define fsck_BADIAM          215
#define fsck_BADIAMA         295
#define fsck_BADIAMAGNBI        96
#define fsck_BADIAMAGNFI        97
#define fsck_BADIAMBPIE        216
#define fsck_BADIAMCTL        217
#define fsck_BADIAMCTLA        294
#define fsck_BADIAMIAGPXDL      112
#define fsck_BADIAMIAGPXDU      124
#define fsck_BADIAML2BPIE       218
#define fsck_BADIAMNBI        219
#define fsck_BADIAMNFI        220
#define fsck_BADIAMNXTIAG       221
#define fsck_BADINOCLAIMSDUPSD    271
#define fsck_BADINOCLAIMSDUPSF    141
#define fsck_BADINOCLAIMSDUPSO    272
#define fsck_BADINODATAFORMAT     142
#define fsck_BADINODATAFORMATD    278
#define fsck_BADINODATAFORMATO    280
#define fsck_BADINODXDFLDD       8
#define fsck_BADINODXDFLDL      368
#define fsck_BADINODXDFLDO      369
#define fsck_BADINOFORMAT       143
#define fsck_BADINOFORMATD      279
#define fsck_BADINOFORMATO      281
#define fsck_BADINOFRONTGAP      194
#define fsck_BADINOINTERNGAP     195
#define fsck_BADINOLKCT         9
#define fsck_BADINOMTNODE       192
#define fsck_BADINONODESELF      357
#define fsck_BADINOODDINTRNEXT    193
#define fsck_BADINOOTHR        54
#define fsck_BADINOREF         10
#define fsck_BADINOSTAMP       179
#define fsck_BADINOTYP         7
#define fsck_BADKEYS          13
#define fsck_BADLINKCTS        95
#define fsck_BADMETAINOF        49
#define fsck_BADMETAINOP       290
#define fsck_BADMETAINOS       291
#define fsck_BADSBAGSIZ        15
#define fsck_BADSBBLSIZ        16
#define fsck_BADSBFJLA        260
#define fsck_BADSBFJLL        261
#define fsck_BADSBFSSIZ        17
#define fsck_BADSBFWSL         81
#define fsck_BADSBFWSL1        259
#define fsck_BADSBFWSA         82
#define fsck_BADSBMGC         21
#define fsck_BADSBOTHR         14
#define fsck_BADSBVRSN         22
#define fsck_BDSBBTHCRRPT       18
#define fsck_BDSBNWRTACC        19
#define fsck_BLSIZLTLVBLSIZ      25
#define fsck_BMAPBADHT        231
#define fsck_BMAPBADL2NLF       232
#define fsck_BMAPBADLFI        233
#define fsck_BMAPBADLFV        234
#define fsck_BMAPBADLNV        235
#define fsck_BMAPBADBMN        236
#define fsck_BMAPBADNLF        237
#define fsck_BMAPCAGNF        238
#define fsck_BMAPCASB         239
#define fsck_BMAPCBMXB         23
#define fsck_BMAPCBPAG        240
#define fsck_BMAPCDMCLAG       241
#define fsck_BMAPCDMCLH        242
#define fsck_BMAPCDMCLW        243
#define fsck_BMAPCDMCSTI       258
#define fsck_BMAPCL2BPAG       244
#define fsck_BMAPCL2BPP        245
#define fsck_BMAPCMAAG        246
#define fsck_BMAPCMXLVL        247
#define fsck_BMAPCNAG         248
#define fsck_BMAPCNF          24
#define fsck_BMAPCPAG         249
#define fsck_BOOTSECFXD        12

#define fsck_CANTCHKEA         84
#define fsck_CANTCONTINUE       326
#define fsck_CANTINITSVCLOG      327
#define fsck_CANTREADAITP       324
#define fsck_CANTREADAITS       293
#define fsck_CANTREADAITEXT1     163
#define fsck_CANTREADEAITEXT1     162
#define fsck_CANTRECONINSUFSTG    359
#define fsck_CANTRECOVERINOS     136
#define fsck_CANTREPAIRAIS       37
#define fsck_CANTREPAIRINO      144
#define fsck_CHKDSKFSSYNCHRC     341
#define fsck_CHKDSKSYSALLOC      336
#define fsck_CHKDSKSYSCALLRC     338
#define fsck_CHKDSKSYSOPENRC     337
#define fsck_CHKLOGINVALRCD      41
#define fsck_CHKLOGNEW         31
#define fsck_CHKLOGNOVOL       328
#define fsck_CHKLOGOLD         35
#define fsck_CLRBBACTIVITY      348
#define fsck_CLRBBLKSRC        353
#define fsck_CLRBBLVMLISTDATA     349
#define fsck_CLRBBLVMNUMLISTS     350
#define fsck_CLRBBOPENFAILED     356
#define fsck_CLRBBRANGE        351
#define fsck_CLRBBRESULTS       352
#define fsck_CNTRDDEVCHAR       121
#define fsck_CNTRESUPB        312
#define fsck_CNTRESUPP         40
#define fsck_CNTRESUPS        297
#define fsck_CNTWRTBS         93
#define fsck_CNTWRTBSMBR        28
#define fsck_CNTWRTSUPP        44
#define fsck_CNTWRTSUPS        156

#define fsck_DASDLIMITSPRIMED     586
#define fsck_DASDUSEDPRIMED      587
#define fsck_DEFAULTVOL        27
#define fsck_DEVBEGINFMTRC      339
#define fsck_DEVCLOSERC        132
#define fsck_DEVGETCHARRC       52
#define fsck_DEVLOCKRC         77
#define fsck_DEVOPENRDRC        83
#define fsck_DEVOPENRDWRRC      134
#define fsck_DEVOPENRDWRSRC      355
#define fsck_DEVREDETERMRC       90
#define fsck_DEVUNLOCKRC       129
#define fsck_DI_TABLE         298
#define fsck_DI_TABLE_FXD       299
#define fsck_DIRWHDLKS         46
#define fsck_DMAPBADNBLK       251
#define fsck_DMAPBADNFREE       252
#define fsck_DMAPBADSTRT       253
#define fsck_DOSEXECPGMRC       354
#define fsck_DRIVEID         145
#define fsck_DRIVETYPE        146
#define fsck_DUPBLKMDREF       160
#define fsck_DUPBLKMDREFS       159
#define fsck_DUPBLKREF         48
#define fsck_DUPBLKREFS        62

#define fsck_EAFORMATBAD       113
#define fsck_ERRONAGG         45
#define fsck_ERRONAITRD        110
#define fsck_ERRONLOG         11
#define fsck_ERRONWSP         50
#define fsck_ERRORSDETECTED      171
#define fsck_ERRORSINAITP       325
#define fsck_ERRORSINAITS       296
#define fsck_EXHDYNSTG         51
#define fsck_EXHFILSYSSTG       364

#define fsck_FSMNTD          53
#define fsck_FSSMMRY1         55
#define fsck_FSSMMRY2         56
#define fsck_FSSMMRY3         57
#define fsck_FSSMMRY4         58
#define fsck_FSSMMRY5         59
#define fsck_FSSMMRY6         60
#define fsck_FSSMMRY7         63
#define fsck_FSSMMRY8         64
#define fsck_FSSMMRY9         61

#define fsck_HEARTBEAT0        262
#define fsck_HEARTBEAT1        263
#define fsck_HEARTBEAT2        264
#define fsck_HEARTBEAT3        265
#define fsck_HEARTBEAT4        266
#define fsck_HEARTBEAT5        267
#define fsck_HEARTBEAT6        268
#define fsck_HEARTBEAT7        269
#define fsck_HEARTBEAT8        270

#define fsck_ILLINOREF         65
#define fsck_INOCANTNAME        33
#define fsck_INCDASDUSEDCRCT     274
#define fsck_INCINOREF         71
#define fsck_INCINOREFCRCT       72
#define fsck_INCONSIST2NDRY      29
#define fsck_INCONSIST2NDRY1      30
#define fsck_INOACL          360
#define fsck_INOACLCLRD        362
#define fsck_INOBADREF         34
#define fsck_INOCLRD          73
#define fsck_INOCNTGETPATH       67
#define fsck_INOEA           68
#define fsck_INOEACLRD         74
#define fsck_INOINLINECONFLICT    158
#define fsck_INOINLSFND        309
#define fsck_INOINLSFNF        75
#define fsck_INOLKCTFXD        76
#define fsck_INOMINOR         365
#define fsck_INOMINORFXD       366
#define fsck_INONOPATHS        78
#define fsck_INOPATHBAD        358
#define fsck_INOPATHCRCT       167
#define fsck_INOPATHOK         79
#define fsck_INOREFRMV         80
#define fsck_INOSINLSFND       173
#define fsck_INOSINLSFNDS       275
#define fsck_INOSINLSFNF       276
#define fsck_INOSINLSFNFS       277
#define fsck_INTERNALERROR      347

#define fsck_LOGFORMATFAIL      119
#define fsck_LOGFORMATRC       120
#define fsck_LOGREDOFAIL        85
#define fsck_LOGREDORC         86
#define fsck_LOGSPECINVALID      47
#define fsck_LSFNCNTCRE        32
#define fsck_LSFNNOTDIR        87
#define fsck_LSFNNOTFOUND       94
#define fsck_LVMFOUNDBDBLKS      342
#define fsck_LVMFSNOWAVAIL      345
#define fsck_LVMGETBBLKINFORC     343
#define fsck_LVMGETTBLSIZERC     344
#define fsck_LVMTRNSBBLKSTOJFS    346

#define fsck_MNCNTRCNCTINOD      310
#define fsck_MNCNTRCNCTINOF      70
#define fsck_MNCNTRCNCTINOSD     174
#define fsck_MNCNTRCNCTINOSDS     301
#define fsck_MNCNTRCNCTINOSF     302
#define fsck_MNCNTRCNCTINOSFS     303
#define fsck_MNTFSYS2         88
#define fsck_MODIFIED         89
#define fsck_MRKSBDONE         91
#define fsck_MSSNGBLKS         92

#define fsck_NOTJFSINFSTAB      285

#define fsck_PAGE_NOT_FOUND      287
#define fsck_PARMAUTOCHK       333
#define fsck_PARMCLRBDBLKLST     340
#define fsck_PARMDEBUG        335
#define fsck_PARMFIXLVL        330
#define fsck_PARMIFDRTY        331
#define fsck_PARMOMITLOGREDO     284
#define fsck_PARMPMCHK        334
#define fsck_PARMVERBOSE       332
#define fsck_PHASE0          99
#define fsck_PHASE1          100
#define fsck_PHASE2          101
#define fsck_PHASE3          102
#define fsck_PHASE4          103
#define fsck_PHASE5          104
#define fsck_PHASE6          105
#define fsck_PHASE7R         106
#define fsck_PHASE7V         282
#define fsck_PHASE8R         107
#define fsck_PHASE8V         283
#define fsck_PHASE9          108
#define fsck_PMAPSBOFF        254
#define fsck_PMAPSBON         255
#define fsck_PRMMUTEXCLLEVELS     115
#define fsck_PRMUNRECOPTION      117
#define fsck_PRMUNSUPPENUM      118
#define fsck_PRMBADDEVICE      371
#define fsck_PRMNODEVICE      372

#define fsck_READ_FAILED       288
#define fsck_READONLY         370
#define fsck_REPAIRSINPROGRESS    114
#define fsck_RIBADDATFMT        2
#define fsck_RIBADFMT         26
#define fsck_RIBADTREE         38
#define fsck_RICRETREE         39
#define fsck_RICRRCTDREF       166
#define fsck_RIINCINOREF       172
#define fsck_RINOTDIR         125
#define fsck_RIUNALLOC        126
#define fsck_RODIRSWHLKS       153
#define fsck_RODIRWHLKS        168
#define fsck_ROINCINOREF       169
#define fsck_ROINCINOREFS       154
#define fsck_ROOTALLOC        127
#define fsck_ROOTNOWDIR        128
#define fsck_ROUALINOREF       170
#define fsck_ROUALINOREFS       155
#define fsck_ROUNCONNIO        175
#define fsck_ROUNCONNIOS       180

#define fsck_SBBADP          122
#define fsck_SBBADS          292
#define fsck_SBOKP          130
#define fsck_SBOKS          148
#define fsck_SEPARATOR         43
#define fsck_SESSEND         131
#define fsck_SESSPRMDFLT       133
#define fsck_SESSSTART         42
#define fsck_SPARSEFILSYS       273
#define fsck_STDSUMMARY1       313
#define fsck_STDSUMMARY2       314
#define fsck_STDSUMMARY3       315
#define fsck_STDSUMMARY4       316
#define fsck_STDSUMMARY4A       363
#define fsck_STDSUMMARY5       317
#define fsck_STDSUMMARY6       318

#define fsck_UALINOREF        135
#define fsck_URCVCLOSE        165
#define fsck_URCVREAD         98
#define fsck_URCVUNLCK        164
#define fsck_URCVWRT         137

#define fsck_WILLCLEARACL       361
#define fsck_WILLCLEAREA       111
#define fsck_WILLFIX_DI_TABLE     300
#define fsck_WILLFIXDIRWHDLKS     150
#define fsck_WILLFIXINCREF      151
#define fsck_WILLFIXINOMINOR     367
#define fsck_WILLFIXLINKCTS      157
#define fsck_WILLFIXRIBADDATFMT    138
#define fsck_WILLFIXRIBADFMT     139
#define fsck_WILLFIXRODIRSWHLKS    183
#define fsck_WILLFIXROINCINOREFS   184
#define fsck_WILLFIXROUALINOREFS   181
#define fsck_WILLFIXROUNCONNIOS    182
#define fsck_WILLRELEASEINO      147
#define fsck_WILLRELEASEINOS     140
#define fsck_WILLRMVBADENTRY     109
#define fsck_WILLRMVBADREF       36
#define fsck_WRSUP          149

#define fsck_XCHKLOGBADDEVICE     321
#define fsck_XCHKLOGBADPARM      20
#define fsck_XCHKDMPBADFNAME     323
#define fsck_XCHKDMPBADFORMAT     320
#define fsck_XCHKDMPMTORBADREAD    319
#define fsck_XCHKDMPOPNFAIL      185
#define fsck_XCHKDMPUSAGE       222
#define fsck_XCHKLOGBADFNAME     322
#define fsck_XCHKLOGNEW        176
#define fsck_XCHKLOGNOVOL       329
#define fsck_XCHKLOGOLD        177
#define fsck_XCHKLOGOPNFAIL      178
#define fsck_XCHKLOGSBOK       250
#define fsck_XCHKLOGUSAGE       66
#define fsck_XTRABLKS         152

#define lrdo_ALLOC4BMAP        424
#define lrdo_ALLOC4BMAPFAIL      431
#define lrdo_ALLOC4DOBLK       426
#define lrdo_ALLOC4DOBLKFAIL     433
#define lrdo_ALLOC4EXTDTPG      430
#define lrdo_ALLOC4EXTDTPGFAIL    437
#define lrdo_ALLOC4IMAP        425
#define lrdo_ALLOC4IMAPFAIL      432
#define lrdo_ALLOC4NODOFL       429
#define lrdo_ALLOC4NODOFLFAIL     436
#define lrdo_ALLOC4NOREDOFL      427
#define lrdo_ALLOC4NOREDOFLFAIL    434
#define lrdo_ALLOC4REDOPG       428
#define lrdo_ALLOC4REDOPGFAIL     435
#define lrdo_ALREADYREDONE      400

#define lrdo_BADCOMMIT        450
#define lrdo_BADDISKBLKNUM      484
#define lrdo_BADINODENUM       485
#define lrdo_BADNOREDOPAGE      454
#define lrdo_BADNOREDOINOEXT     455
#define lrdo_BADLOGSER        489
#define lrdo_BADMOUNT         451
#define lrdo_BADREDOPAGE       453
#define lrdo_BADUPDATEMAP       456
#define lrdo_BADUPDMAPREC       488
#define lrdo_BRDBADBLOCK       545
#define lrdo_BRDREADBLKFAIL      546
#define lrdo_BUFFLUSHFAIL       475

#define lrdo_CANTINITMAPS       483
#define lrdo_CANTREADBLK       486
#define lrdo_CANTREADFSSUPER     463
#define lrdo_CANTREADLOGSUP      444
#define lrdo_CANTUPDLOGSUP      445
#define lrdo_CANTWRITELOGSUPER    462

#define lrdo_DAFTMRKBMPFAILED     549
#define lrdo_DAFTUPDPGFAILED     548
#define lrdo_DEDPBREADFAILED     550
#define lrdo_DEVOPNREADERROR     452
#define lrdo_DNRIFNDNOREDORECFAIL   556
#define lrdo_DNRPFNDDTPGPGREDOFAIL  552
#define lrdo_DNRPFNDDTRTPGREDOFAIL  551
#define lrdo_DNRPFNDXTPGPGREDOFAIL  554
#define lrdo_DNRPFNDXTRTPGREDOFAIL  553
#define lrdo_DNRPUNKNOWNTYPE     555
#define lrdo_DPRFBADSLOTNXTIDX    559
#define lrdo_DPRFBADSTBLENTRY     558
#define lrdo_DRRFBADSLOTNXTIDX    561
#define lrdo_DRRFBADSTBLENTRY     560
#define lrdo_DUMPUNKNOWNTYPE     557

#define lrdo_ERRORCANTCONTIN     459
#define lrdo_ERRORCANTUPDMAPS     460
#define lrdo_ERRORCANTUPDFSSUPER   461
#define lrdo_ERRORNEEDREFORMAT    458
#define lrdo_ERRORONVOL        481
#define lrdo_EXTFSREADBLKFAIL1    497
#define lrdo_EXTFSREADBLKFAIL2    498
#define lrdo_EXTFSREADBLKFAIL3    502
#define lrdo_EXTFSREADBLKFAIL4    503
#define lrdo_EXTFSREADBLKFAIL5    505
#define lrdo_EXTFSREADBLKMAPINOFAIL  496
#define lrdo_EXTFSREADFSSUPERFAIL   495
#define lrdo_EXTFSREADLOGSUPFAIL   508
#define lrdo_EXTFSINITLOGREDOFAIL   504
#define lrdo_EXTFSWRITEBLKFAIL1    499
#define lrdo_EXTFSWRITEBLKFAIL2    500
#define lrdo_EXTFSWRITEBLKFAIL3    501
#define lrdo_EXTFSWRITEBLKFAIL4    506
#define lrdo_EXTFSWRITEFSSUPERFAIL  507
#define lrdo_EXTFSWRITELOGSUPFAIL   509

#define lrdo_FEOLPGV1FAIL       574
#define lrdo_FEOLPGV2FAIL       575
#define lrdo_FEOLPGV3FAIL       576
#define lrdo_FEOLPGV4FAIL       577
#define lrdo_FEOLPGV4AFAIL      578
#define lrdo_FINDLOGENDFAIL      490
#define lrdo_FSSUPERBADLOGLOC     466
#define lrdo_FSSUPERBADLOGSER     467
#define lrdo_FSSUPERBADMAGIC     464
#define lrdo_FSSUPERBADVERS      465

#define lrdo_INITFAILED        410
#define lrdo_INITMAPSFAIL       468
#define lrdo_IOERRONLOG        493
#define lrdo_IOERRREADINGBLK     487

#define lrdo_LOGEND          401
#define lrdo_LOGENDBAD1        409
#define lrdo_LOGENDBAD2        414
#define lrdo_LOGNOTINLINE1      477
#define lrdo_LOGNOTINLINE2      479
#define lrdo_LOGOPEN         480
#define lrdo_LOGREADFAIL       491
#define lrdo_LOGSUPBADBLKSZ      411
#define lrdo_LOGSUPBADL2BLKSZ     412
#define lrdo_LOGSUPBADLOGSZ      413
#define lrdo_LOGSUPBADMGC       407
#define lrdo_LOGSUPBADVER       408
#define lrdo_LOGWRAP         494
#define lrdo_LOGWRAPPED        449
#define lrdo_LRLOGWRAP        581
#define lrdo_LRREADFAIL        582
#define lrdo_LRMWFAIL1        583
#define lrdo_LRMWFAIL2        584
#define lrdo_LRMWFAIL3        588
#define lrdo_LOGINUSE         589

#define lrdo_MBMPBLKOUTRANGE     562
#define lrdo_MOUNTRECORD       421
#define lrdo_MWREADFAIL        585

#define lrdo_NEXTADDRINVALID     446
#define lrdo_NEXTADDROUTRANGE     447
#define lrdo_NOTAFSDEV        478
#define lrdo_NOTAFSDEVNUM       476
#define lrdo_NEXTADDRSAME       448

#define lrdo_OPENFAILED        482

#define lrdo_PVGETPGFAIL       579

#define lrdo_RBLDGDMAPERROR      538
#define lrdo_RBLDGIMAPERROR1     535
#define lrdo_RBLDGIMAPERROR2     547
#define lrdo_RBMPREADDATFAIL     515
#define lrdo_RBMPREADNXTLFFAIL    516
#define lrdo_RBMPREADXTFAIL      514
#define lrdo_READBMAPFAIL       511
#define lrdo_READBMAPINOFAIL     510
#define lrdo_READFS2NDSBFAIL     472
#define lrdo_READFSPRIMSBFAIL     471
#define lrdo_READFSSUPERFAIL     469
#define lrdo_READIMAPFAIL       513
#define lrdo_READIMAPINOFAIL     512
#define lrdo_REXTNDBEGIN       402
#define lrdo_REXTNDDONE        403
#define lrdo_REXTNDFAIL        406
#define lrdo_REXTNDTOPOST       405
#define lrdo_REXTNDTOPRE       404
#define lrdo_RIMPREADCTLFAIL     518
#define lrdo_RIMPREADDATFAIL     520
#define lrdo_RIMPREADNXTLFFAIL    519
#define lrdo_RIMPREADXTFAIL      517
#define lrdo_RPTNUMDOBLK       418
#define lrdo_RPTNUMLOGREC       417
#define lrdo_RPTNUMNODOBLK      419
#define lrdo_RPTSYNCADDR       416
#define lrdo_RPTSYNCNUM        415
#define lrdo_RXTREADLFFAIL      544

#define lrdo_SLPWRITEFAIL       580
#define lrdo_SYNCRECORD        420

#define lrdo_UMPREADBMAPINOFAIL    523
#define lrdo_UMPREADIMAPINOFAIL    521
#define lrdo_UMPWRITEIMAPCTLFAIL   522
#define lrdo_UMPWRITEBMAPCTLFAIL   524
#define lrdo_UNKNOWNTYPE       457
#define lrdo_UNRECOGTYPE       492
#define lrdo_UPDMPBADLFIDX      543
#define lrdo_UPPGBADINODESEGOFFSET  564
#define lrdo_UPPGBREADFAIL1      565
#define lrdo_UPPGBREADFAIL2      566
#define lrdo_UPPGBREADFAIL3      567
#define lrdo_UPPGBREADFAIL4      568
#define lrdo_UPPGDTRTRFLFAIL     571
#define lrdo_UPPGDTPGRFLFAIL     572
#define lrdo_UPPGFNDPGREDOFAIL    563
#define lrdo_UPPGMBMPFAIL       570
#define lrdo_UPPGMIMPFAIL       569
#define lrdo_UPPGSEDPFAIL       573
#define lrdo_USINGBMAPALLOC4DOBLK   440
#define lrdo_USINGBMAPALLOC4EDPG   443
#define lrdo_USINGBMAPALLOC4IMAP   438
#define lrdo_USINGBMAPALLOC4NDFL   442
#define lrdo_USINGBMAPALLOC4NRFL   439
#define lrdo_USINGBMAPALLOC4RDPG   441

#define lrdo_WRBMPBADLFIDX0      537
#define lrdo_WRBMPBADMAPSIZE     536
#define lrdo_WRBMPBADTOTPG      542
#define lrdo_WRBMPBLKWRITEFAIL    540
#define lrdo_WRBMPDONE        532
#define lrdo_WRBMPNOTRBLDGBMAP    534
#define lrdo_WRBMPREADLFFAIL     541
#define lrdo_WRBMPRXTFAIL       539
#define lrdo_WRBMPSTART        533
#define lrdo_WRIMPBADNPAGES      529
#define lrdo_WRIMPBLKWRITEFAIL    527
#define lrdo_WRIMPDONE        530
#define lrdo_WRIMPNOTRBLDGIMAP    525
#define lrdo_WRIMPREADLFFAIL     528
#define lrdo_WRIMPRXTFAIL       526
#define lrdo_WRIMPSTART        531
#define lrdo_WRITEFS2NDSBFAIL     474
#define lrdo_WRITEFSPRIMSBFAIL    473
#define lrdo_WRITEFSSUPERFAIL     470


// message levels

#define fsck_hrtbt   130
#define fsck_txtins  131
#define fsck_quiet    2
#define fsck_verbose   8
#define fsck_debug   32

// Data structure to define a message

#define max_log_entry_length 512
#define max_msg_txt_length 300
#define max_msg_parm_length 30
#define max_msg_parms 10

struct fsck_message {
   int16_t msg_num;
   char msg_txt[max_msg_txt_length];
   int16_t msg_level;
};

// Array to hold the messages that are defined by the struct fsck_message
extern struct fsck_message msg_defs[];

#endif

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index